Συσκευές Υγρασίας

Συσκευές Υγρασίας

Το 90% του πιάνου είναι κατασκευασμένο από ξύλινα μέρη. Το ξύλο αποτελεί το ιδανικό υλικό για το πιάνο, αλλά παράλληλα είναι αρκετά ευάλωτο στην υγρασία, χαμηλή ή υψηλή.

 

Η υγρασία επηρεάζει το χόρδισμα!

Οι εποχιακές αλλά και οι καθημερινές αλλαγές σε θερμοκρασία και υγρασία επηρεάζουν την κατάσταση της ηχητικής πλάκας όπου στηρίζονται οι χορδές, με άμεση επίδραση στο χόρδισμα του πιάνου σας.

 

Η υγρασία αλλοιώνει το σχήμα των μερών του μηχανισμού!

Χαμηλά ποσοστά υγρασίας στο χώρο προκαλούν συστολές στα ξύλινα μέρη της μηχανής, ενώ αντίθετα υψηλά ποσοστά προκαλούν διαστολές. Έτσι το σχήμα τους αλλάζει σταδιακά, η κίνηση και η λειτουργία τους δε γίνεται σωστά, με άμεση επίπτωση στη γενικότερη απόδοση του οργάνου και στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα.

 

Η υγρασία οξειδώνει τις χορδές και τις καβίλιες όπου αυτές στηρίζονται!

Τα κανονικά επίπεδα υγρασίας για το πιάνο σας είναι 40-45% συνεχώς. Αφού παρακολουθήσετε για ένα διάστημα τα μεγέθη στο χώρο σας με τη βοήθεια ενός μετρητή υγρασίας-θερμοκρασίας και διαπιστώσετε επικίνδυνα ποσοστά υγρασίας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον τεχνικό μας.

Υπάρχουν συσκευές υγρασίας που τοποθετούνται μέσα στο πιάνο και κρατούν σταθερά επίπεδα υγρασίας στο όργανο σας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στο δωμάτιο. Στην περιοχή μας η υγρασία είναι πολύ υψηλή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και τα προβλήματα που προκαλεί στο πιάνο είναι πολύ συχνά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο