Μεταφορά – Εκτίμηση Πιάνου

Μεταφορά - Εκτίμηση Πιάνου

Το πιάνο είναι ένα αρκετά ευαίσθητο, βαρύ και σημαντικής αξίας όργανο και η οποιαδήποτε μετακίνηση του απαιτεί γνώση, ξεχωριστή μεταχείριση και πάνω απ’ όλα ειδικό συνεργείο.

Σίγουρα δεν αποτελεί ακόμη μια οικοσκευή!

Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πιάνο σας, διαθέτουμε ειδικευμένο συνεργείο που αναλαμβάνει υπεύθυνα:

  • Μεταφορά του πιάνου σας από ένα χώρο (μονοκατοικία, διαμέρισμα, επαγγελματικό χώρο) σε άλλον, κατέβασμα και ανέβασμα από – σε όροφο και εγκατάσταση
  • Μεταφορά του πιάνου σας από μια πόλη σε μια άλλη, κατέβασμα-ανέβασμα και εγκατάσταση
  • Μεταφορά πιάνου σε χώρους συναυλιών και εκδηλώσεων και επιστροφή του.

Εκτός από την τεχνογνωσία, διαθέτουμε όλο τον ειδικό εξοπλισμό που χρειάζεται για μια ασφαλή μεταφορά όπως ιμάντες, ρόδες, βάσεις μεταφοράς, επικλινείς βάσεις, ακόμη και για την πιο δύσκολη μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση μας λέτε τι είδους μετακίνηση θέλετε να κάνετε, βλέπουμε τους χώρους και σας ενημερώνουμε για το κόστος. Επιπλέον είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή σας προβληματίζει σε θέματα μεταφοράς του πιάνου σας.

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ!

Στη μεταφορά του πιάνου πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες! Μην αναθέτετε τη μεταφορά του πιάνου σας σε τυχαίους μεταφορείς, αλλά αναζητείστε ειδικευμένο συνεργείο. Καλέστε τον τεχνικό μας για να επιβλέψει τη συσκευασία και τη σωστή προστασία του οργάνου, να αφαιρέσει μέρη του οργάνου και να καθοδηγεί τους μεταφορείς στο πιάσιμο και χειρισμό του οργάνου.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Το πιάνο θεωρείται το πλέον πολύπλοκο μηχανικά και ξεχωριστό μουσικό όργανο. Σίγουρα η εξωτερική του όψη δεν προδιαγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός του, οι χορδές, η ηχητική πλάκα, τα πλήκτρα του γι’αυτό, όταν χρειαστεί, θα πρέπει να κάνετε μία εκτίμηση του πιάνου σας από ειδικούς επαγγελματίες του χώρου.

Εκτιμήσεις είναι απαραίτητο να γίνονται όταν θέλετε να:
  • αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο πιάνo
  • πουλήσετε το πιάνο σας
  • επισκευάστε ένα παλιό ή κακοσυντηρημένο πιάνο
Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο πιάνο καλό είναι να καλέσετε ένα τεχνικό πιάνου που θα επιλέξετε εσείς, ο οποίος αφού ανοίξει και ελέγξει το όργανο θα καταγράψει τα όποια προβλήματα διαπιστώσει. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσει κοστολογικά για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πιάνο που θα αγοράσετε για να αποδίδει σωστά, συνεκτιμώντας την παλαιότητα του και τη κατασκευαστική εταιρία ώστε να συνεκτιμηθούν στην τελική τιμή αγοράς που θα συμφωνήσετε.

Στη συνέχεια θα σας ενημερώσει κοστολογικά για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πιάνο που θα αγοράσετε για να αποδίδει σωστά, συνεκτιμώντας την παλαιότητα του και τη κατασκευαστική εταιρία ώστε να συνεκτιμηθούν στην τελική τιμή αγοράς που θα συμφωνήσετε. Αντίστοιχα θα κινηθείτε και στη περίπτωση που θέλετε να πουλήσετε το πιάνο σας ώστε τα χρήματα που θα ζητήσετε να δικαιολογούν την αξία του.

Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να επισκευάσετε το πιάνο σας, ο τεχνικός μας, αφού ελέγξει την λειτουργικότητα του μηχανισμού του, το κράτημα του χορδίσματος, τη κατάσταση των χορδών και τη ηχητική πλάκα θα καταγράψει την κατάσταση του. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τις εργασίες που χρειάζονται να γίνουν ώστε το πιάνο να λειτουργεί και να ακούγεται σωστά. Παράλληλα θα σας ταξινομήσει, με σειρά προτεραιότητας, τις εργασίες, σε περίπτωση που θέλετε να μοιράσετε χρονικά τη συνολική δαπάνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο