Ενοικίαση Πιάνου

Ενοικίαση Πιάνου

Ενοικίαση πιάνου μπορεί να γίνει για:

  • Μελέτη στο σπίτι σας
  • Συναυλίες και εκδηλώσεις

Το πιάνο, ανάλογα τις απαιτήσεις σας, μπορεί να είναι όρθιο, ουρά ή ηλεκτρικό.

Πρόσθετα αναλαμβάνουμε τη μεταφορά του πιάνου στο σημείο που θα μας υποδείξετε την σωστή τοποθέτηση του καθώς και το χόρδισμα του. Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση.

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε χρειασθείτε σχετικά με την μεταφορά του πιάνου σας καθώς και για την ενοικίαση ενός πιάνου της προτίμησης σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο