Τάστα

Τάστα

Με το παίξιμο οι χορδές έρχονται σε συνεχή τριβή με τα τάστα και αλλοιώνουν σταδιακά την επίπεδη επιφάνεια τους, δημιουργώντας κοιλότητες με ανομοιόμορφο τρόπο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ακούγονται τριξίματα στο παίξιμο, που γίνονται εντονότερα αν οι χορδές είναι σχετικά χαμηλά, το τρέμολο να μη βγαίνει καθαρό, η αίσθηση στα δάκτυλα να είναι κακή και να μη επιτυγχάνεται το ηχητικό αποτέλεσμα στο παίξιμο.

Πρόσθετα η πολύ υγρασία ή η ξηρασία επηρεάζει με συστολές και διαστολές το ξύλο της ταστιέρας, με αποτέλεσμα τα τάστα, που είναι στερεωμένα πάνω της, να μετακινούνται από την αρχική σωστή τους θέση.
Και στις δυο περιπτώσεις η επισκευή των τάστων ή η αλλαγή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, πρέπει να γίνεται άμεσα ώστε το παίξιμο να είναι σωστό και ξεκούραστο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΣΤΩΝ – FRET DRESSING

Η εργασία επισκευής τάστων περιλαμβάνει:

 • Έλεγχο του ύψους των τάστων και επαναφορά της ομοιομορφίας στο επίπεδο μεταξύ τους (fret leveling)
 • Λείανση της επιφάνειας των τάστων σε στάδια
 • Λιμάρισμα των άκρων και στρογγύλεμα της επιφάνειας (fret crown)
 • Γυάλισμα τάστων για απαλή αίσθηση στο παίξιμο (fret polish)
 • Ρύθμιση απόστασης χορδών από τα τάστα με βάση τη νέα κατάσταση

Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται με ειδικά εργαλεία, μετρητές, προστατευτικά και υγρά γυαλίσματος που έχουμε για τη διαδικασία αυτή, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακριβές και να μην τραυματίζεται ούτε ο μάνικας ούτε το σώμα της κιθάρας.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΣΤΩΝ

Αν έχουν γίνει ήδη αρκετές διαμορφώσεις στα τάστα μιας κιθάρας, συστήνεται η αλλαγή τους, γιατί το ύψος έχει φθάσει κάτω από το ανεκτό επίπεδο.
Μπορεί να γίνει αλλαγή ορισμένων τάστων, αυτών που θεωρούνται σαν τα πλέον φθαρμένα. Συνήθως φαγώνονται περισσότερο τα πρώτα 3 ή 4, κυρίως αν παίζετε συγχορδίες.

Αλλαγή όλων των τάστων γίνεται συνήθως όταν θέλετε να τοποθετηθεί τάστο διαφορετικού ύψους ή πλάτους επιφάνειας ή τάστο άλλου υλικού.

Αν η κιθάρα σας έχει στα πλαϊνά της ταστιέρας μια διακοσμητική λωρίδα,συνήθως από πλαστικό,που καλύπτει τις άκρες της, τότε η τοποθέτηση νέων τάστων θέλει περισσότερο χρόνο και λεπτομέρεια εφαρμογής.

Στην περίπτωση αυτή το μήκος του κάθε τάστου μετριέται και κόβεται με μεγάλη ακρίβεια ώστε να ταιριάξει ακριβώς στην υπάρχουσα κατασκευή.

H διαδικασία της μερικής ή ολικής αλλαγής τάστων περιλαμβάνει:

 • αφαίρεση των παλιών
 • διαμόρφωση της εγκοπής (καθαρισμός από κόλλες κλπ.)
 • τοποθέτηση των νέων τάστων
 • εργασία fret dressing
 • εργασία set-up
 • Διαθέτουμε διαφορετικά είδη τάστων και επιλέγουμε μαζί αυτό που ταιριάζει καλύτερα στη κιθάρα σας και στον ήχο που θέλετε να έχετε.

Στη διαδικασία της αλλαγής τάστων τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και τα μέσα προφύλαξης που εφαρμόζουμε, στόχο έχουν πρόσθετα να μην τραυματιστεί το ξύλο της ταστιέρα της κιθάρας σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο