ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ (Set-up)

Το set-up μιας κιθάρας περιλαμβάνει:

  • Ρύθμιση της απόστασης των χορδών από τα τάστα – action
  • Έλεγχο του μάνικα και ρύθμιση της εσωτερική βέργας – truss rod
  • Ρύθμιση του intonation
  • Έλεγχο και ρύθμιση της απόστασης των χορδών από τους μαγνήτες (για ηλεκτρικές & μπάσα)

Η ρύθμιση της κιθάρας είναι απαραίτητη γιατί διασφαλίζει αφενός ένα σωστό ακουστικά αποτέλεσμα αφετέρου ένα άνετο και ευχάριστο παίξιμο.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ρυθμίσεις που προσαρμόζουν την κιθάρα στις μουσικές απαιτήσεις του χρήστη, στον τρόπο παιξίματος του και στο είδος της μουσικής του.

Ακόμη και μια εντελώς καινούργια κιθάρα είναι πιθανό να θέλει set-up.

Μετάβαση στο περιεχόμενο