Μαγνήτες

Μαγνήτες

Η ποιότητα και το είδος του μαγνήτη μια ηλεκτρικής κιθάρας ή ενός μπάσου διαμορφώνει τη χροιά του ήχου του οργάνου.

Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις όπου κατασκευαστικά τοποθετούνται οι μαγνήτες, η μια κοντά στη γέφυρα και η άλλη λίγο ψηλότερα κοντά στο κάτω μέρος της ταστιέρας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Στην εργασία του set-up είναι απαραίτητο να γίνεται και η ρύθμιση τoυ ύψους των μαγνητών. Αν είναι πολύ κοντά στις χορδές, το μαγνητικό πεδίο επηρεάζει την τονικότητα της κιθάρας – το intonation – ενώ παράλληλα δημιουργούνται θόρυβοι και μηδενίζεται το sustain.

Με τη ρύθμιση της απόστασης διαμορφώνουμε επίσης την ένταση και τον τόνο (treble-bass) των μαγνητών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. 

Για να υπάρχει ένα ισορροπημένο γενικό αποτέλεσμα, οι ρυθμίσεις στο μαγνήτη που είναι κοντά στο μάνικα διαφέρουν από αυτόν που είναι κοντά στη γέφυρα.

Η απόσταση  χορδών-μαγνήτη διαφοροποιείται όσο προχωράμε από τις ψιλές προς τις πιο μπάσες χορδές.

Οι ρυθμίσεις των μαγνητών είναι πολλαπλές και μοναδικές, προσαρμοσμένες πάντα στις απαιτήσεις σας.

Για το λόγο αυτό προηγείται πάντα συζήτηση μεταξύ μας για το τι ζητάτε από τη κιθάρα σας και εμείς, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τη κατάσταση του οργάνου σας, φροντίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Οι μεσαίας τιμής κιθάρες ή μπάσα έχουν από το εργοστάσιο χαμηλής ποιότητας μαγνήτες. Μία αλλαγή μαγνητών σ’ αυτή την κατηγορία των οργάνων θα αναβαθμίσει σημαντικά την ακουστικότητα τους.

Η εργασία της αλλαγής μαγνητών περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία του χώρου με τη διαδικασία routing για την ακριβή προσαρμογή των νέων μαγνητών. Είναι δυνατό να μετατρέψουμε το χώρο της θέση του απλού μαγνήτη σε θέση διπλού ή να προσθέσουμε έναν
  • Συνδεσμολογία – wiring
  • Ρύθμιση των νέων μαγνητών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο