Κλειδιά

Κλειδιά

Η σωστή λειτουργία του κλειδιού είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει την ακρίβεια και το κράτημα της χορδής στο χόρδισμα.

Στις κλασικές κιθάρες τα κλειδιά είναι σε τριάδα ενώ στις ακουστικές, ηλεκτρικές και μπάσα είναι μεμονωμένα.
Οι χορδές ασκούν μεγάλη τάση στο σώμα των κλειδιών και η λειτουργική τους αντίσταση με το χρόνο μειώνεται.

Η εργασία αλλαγής κλειδιών περιλαμβάνει:

  • Αφαίρεση των χορδών και των κλειδιών της κιθάρας
  • Τοποθέτηση και προσαρμογή των νέων
  • Καθαρισμό της ταστιέρας και τοποθέτηση καινούργιου σετ χορδών.

Κλειδιά υπάρχουν συγκεκριμένα για κάθε τύπο κιθάρας (κλειδιά ακουστικής, κλειδιά ηλεκτρικής, κλειδιά μπάσου, κλειδιά κλασικής) και σεις επιλέγετε από την κάθε κατηγορία το μοντέλο που σας αρέσει.

Αλλαγή κλειδιών στη κιθάρα γίνεται όταν:

  • διαπιστώσετε ότι κάποιο κλειδί κινείται με δυσκολία ή χάνει στροφές. Ανάλογα με την κατάσταση της ζημιάς, εκτιμούμε αν θα επισκευαστεί ή θα αλλαχθεί.
  • θέλετε να τοποθετήσετε στη κιθάρα σας κλειδιά καλύτερης ποιότητας και ακρίβειας. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο