Επισκευή Συσκευών Hi-Fi

Επισκευή Συσκευών Hi-Fi

Το τμήμα των ηλεκτρονικών επισκευών της εταιρίας μας αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή:

ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ & ΡΑΔΙΟΝΕΝΙΣΧΤΥΤΩΝ HI-FI

Οι συνηθέστερες εργασίες επισκευής & συντήρησης που εκτελούμε στις συσκευές αυτές είναι:

 • Καθαρισμός ψυκτρών
 • Έλεγχος βυσμάτων εισόδου για άριστη αγωγιμότητα
 • Έλεγχος ισορροπίας τελικών βαθμίδων, ρύθμιση iddle current και έλεγχος ισχύος εξόδου, βάσει των προδιαγραφών της συσκευής.
 • Έλεγχος ηλεκτρολυτικών πυκνωτών τροφοδοτικού, και τάσεων τροφοδοσίας.
 • Επίσης γίνονται αναβαθμίσεις για καλύτερη εξομάλινση ρευμάτων τροφοδοσίας.
 • Καθαρισμός , συντήρηση ή αλλαγή ποτενσιομέτρων, ρυθμιστικών,καθώς και διακοπτών επιλογής πηγών εισόδου και άλλων.

CD PLAYRES & DVD PLAYERS

 • Μέτρηση ισχύος ακτίνας Laser και ρύθμιση κεφαλής.
 • Έλεγχος κινούμενων μερών της συσκευής.
 • Καθαρισμός & συντήρηση συσκευής

HXEIΩΝ HI-FI

 • Έλεγχο αναρτήσεως μεγαφώνων
 • Αντικατάσταση καμένων μεγαφώνων
 • Έλεγχο crossovers και απόκρισης συχνότητας

Αναλαμβάνουμε κυρίως την επισκευή συσκευών των εταιριών YAMAHA, WHAREFEDALE, ENERGY, QUAD, TANNOY, JBL για την οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάσουν.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώσετε στις συσκευές σας ελάτε αμέσως σε επικοινωνία μαζί μας και ενημερώσετε μας σχετικά για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση του.

Αν είστε εκτός Βόλου θα σας ενημερώσουμε για τους τρόπους αποστολής του στην έδρα μας, λόγω ειδικών χρεώσεων που έχουμε με εταιρίες ταχυμεταφοράς, που μπορείτε να επωφεληθείτε.

Με τη παραλαβή θα εξετάσουμε το πρόβλημα και θα ενημερωθείτε για το συνολικό κόστος και το χρόνο παράδοσης.

Η συνεχής εκπαίδευση των τεχνικών μας σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες, συνδυασμένη με την τεχνογνωσία και τον ειδικό εξοπλισμό της εταιρίας μας, εγγυώνται την σωστή συντήρηση και επισκευή των πιο νευραλγικών συσκευών κάθε ηχητικής εγκατάστασης, διατηρώντας για πολλά χρόνια τις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται σήμερα από τον κάθε επιχειρηματία και ιδιώτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • τη μελέτη και εγκατάσταση
 • τη συντήρηση
 • την επισκευή των συσκευών συνεδριακών συστημάτων, αναλογικών και ψηφιακών.

Συνήθως τέτοια συστήματα είναι εγκατεστημένα σε χώρους πολλαπλών χρήσεων με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα κατά την χρήση τους και να είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και συντήρησή τους.

Ειδικό τεχνικό προσωπικό είναι πάντοτε διαθέσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων πλημμελούς λειτουργίας, κακής συνδεσμολογίας και ρύθμισης, έτσι ώστε να είναι πάντοτε σε πλήρη λειτουργία όταν τα χρειαστείτε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο