Προγραμματισμός Κεφαλών Φωτισμού

Προγραμματισμός Κεφαλών Φωτισμού

Το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας μας αναλαμβάνει το προγραμματισμό των κεφαλών φωτισμού στο χώρο σας, με βάση πάντα τις απαιτήσεις σας.

Ο προγραμματισμός ολοκληρωμένων φωτιστικών συστημάτων αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία που απαιτεί:

  • γνώση της λειτουργίας της κονσόλας φωτισμού
  • γνώση χειρισμού του softaware (όπου ακολουθείται αυτή η μέθοδος), για πέρασμα μέσω Η/Υ προγραμμάτων στη κονσόλα φωτισμού
  • μια γενικότερη αντίληψη, σε επαγγελματικό επίπεδο, για το πώς μπορεί να συνδυαστεί καλύτερα μια ομάδα φωτιστικών ανάλογα με το “θέμα” φωτισμού (bar, club, live stage, θεατρική παράσταση) και το χώρο που καλύπτουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει προηγουμένως:

  • Έλεγχος των συνδέσεων
  • Συντήρηση της κάθε κεφαλής φωτισμού
  • Έλεγχος & συντήρηση της κονσόλας
Μετάβαση στο περιεχόμενο