Τσέλο

Τσέλο

Το τσέλο είναι το επόμενο στην οικογένεια των βιολοϊδών οργάνων μετά το βιολί και τη βιόλα.

Εμφανίζεται τον 16ο αιώνα σαν μία εξέλιξη της λίρας του ποδιού (lira de gamba) και χρειάσθηκαν 3 αιώνες μέχρι να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα.

Το τσέλο είναι ένα όργανο με βαθύ, πλούσιο και γεμάτο ήχο, το οποίο παίζεται με δοξάρι αλλά και με δάκτυλα (τεχνική pizzicato), το χόρδισμα δε των τεσσάρων χορδών του, από την λεπτότερη προς την χονδρότερη, είναι Λα (Α) – Ρε (D) – Σολ (G) – Ντο (C).

Για το σώμα του τσέλου συνήθως χρησιμοποιείται ξύλο πεύκου ή σφένδαμος, ενώ για την ταστιέρα και τα κλειδιά. ιδανικός είναι ο έβενος. Τελευταία κατασκευάστηκε τσέλο και από ανθρακονήματα

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του τσέλου που αναλαμβάνουμε είναι ίδιες με αυτές του βιολιού και τη βιόλας και αναφέρονται με λεπτομέρεια στην ενότητα επισκευή βιολιού & βιόλας. Η μόνη διαφορά είναι στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και φυσικά στα ανταλλακτικά.

Μπορείτε να μας εμπιστευθείτε το τσέλο σας για:

  • Αλλαγή χορδών
  • Αλλαγή και προσαρμογή καβαλάρη
  • Τονική προσαρμογή
  • Αλλαγή κλειδιών
  • Βιδάκια στη χορδιέρα
  • Συντήρηση ταστιέρας
  • Επισκευή δοξαριού
Μετάβαση στο περιεχόμενο