Φυσούνα

Φυσούνα

Η φυσούνα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο χαρτόνι, διπλωμένο σε ομοιόμορφες πτυχές ώστε να της δίνει τη δυνατότητα, αφ’ ενός να ανοίγει αρκετά στο παίξιμο, αφ’ ετέρου, όταν είναι κλειστή, να καταλαμβάνει το δυνατόν λιγότερο όγκο.
Με το άνοιγμα η φυσούνα συγκεντρώνει μέσα της ικανή ποσότητα αέρα, τον οποίο στη συνέχεια διοχετεύει με πίεση στις φωνές του Ακορντεόν για τη παραγωγή του ήχου. Είναι ερμητικά στερεωμένη στα δύο άλλα τμήματα του οργάνου, το τμήμα της ταστιέρας από τη μια και το τμήμα των μπάσων από την άλλη.

Οι γωνίες της φυσούνας, για μεγαλύτερη ενίσχυση και αντοχή, καλύπτονται από μεταλλικά ελάσματα, ενώ οι πτυχές κατά μήκος τους εξωτερικά φέρουν μια προστατευτική ταινία, οι δε εσωτερικές γωνίες τους έχουν συνήθως ενίσχυση με δέρμα.

H φυσούνα αποτελεί την “κινητήρια δύναμη” για την παραγωγή ήχου στο Ακορντεόν, για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της σε άψογη κατάσταση.

Οποιοδήποτε άνοιγμα στο σώμα της φυσούνας, ακόμη και το ελάχιστο σε μέγεθος, δημιουργεί πρόβλημα στη διοχέτευση του αέρα και κατ’ επέκταση στη παραγωγή του ήχου, ενώ το παίξιμο γίνεται δυσκολότερο.

Τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζει η φυσούνα του Ακορντεόν είναι:

  • Φθορά λόγω κακής ποιότητος υλικών (παρουσιάζεται συχνά στα φθηνότερα όργανα)
  • Φθορά από τη χρήση λόγω της συνεχούς τριβής της με το σώμα
  • Άνοιγμα των ελασμάτων που υπάρχουν στις γωνίες συνήθως από υπερβολικό άνοιγμα της φυσούνας

Η αποκατάσταση των φθορών της φυσούνας μπορεί να γίνει είτε τοπικά στο σημείο όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα είτε να αντικατασταθεί με καινούργια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο