Φωνές – Μπάσα

Φωνές - Μπάσα

ΦΩΝΕΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Η παραγωγή του ήχου στο Ακορντεόν γίνεται με αέρα που διοχετεύεται με ελεγχόμενη πίεση μέσω της φυσούνας, σε μία διάταξη από φωνές (reeds), οι οποίες πάλλονται στο τόνο για το οποίο έχει κατασκευασθεί και χορδιστεί η κάθε μια.

Αναλυτικότερα, η κάθε φωνή του Ακορντεόν αποτελείται από μια πλακέ παραλληλόγραμμη μεταλλική πλάκα, κυρίως από αλουμίνιο, η οποία έχει δύο μακρόστενα ανοίγματα κατά μήκος της.
Στην κάθε πλευρά του κάθε ανοίγματος είναι στερεωμένo από ένα ατσάλινο λεπτό έλασμα κομμένο συμμετρικά ως εξής: το ένα έλασμα είναι στερεωμένο επάνω αριστερά όπως βλέπουμε τη φωνή και το άλλο στο κάτω μέρος της και δεξιά. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την συνέχεια του ήχου κατά το παίξιμο, λειτουργώντας η κάθε πλευρά εναλλάξ.

Παρόλο που το διάκενο που υπάρχει μεταξύ ελάσματος και πλάκας είναι ελάχιστο, ο αέρας που διαφεύγει από την φωνή που αδρανεί είναι σημαντικός. Για τον λόγο αυτό, στην απέναντι πλευρά του κάθε ανοίγματος είναι κολλημένη μια λωρίδα από φυσικό δέρμα ή πλαστικό, στα πιο οικονομικά μοντέλα, που φράσει το άνοιγμα που δεν χρησιμοποιείται, λειτουργώντας σα βαλβίδα απομόνωσης.

Όλες οι φωνές του Ακορντεόν είναι τοποθετημένες με συγκεκριμένη διάταξη σε ξύλινα ή πλαστικά πλαίσια (στα οικονομικότερα όργανα) τα reed blocks, που λειτουργούν σαν ηχεία. Για την ιδανική στερέωση και στεγανοποίηση των φωνών στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιείται φυσικό κερί μελισσών, με πρόσμιξη ρητίνης.

Οι φωνές στο Ακορντεόν σας έχουν πρόβλημα όταν:

 • ο ήχος που βγαίνει δεν είναι αρμονικός
 • το όργανο ακούγεται χαμηλόφωνα αν και παίζετε κανονικά
 • έχει αλλοιωθεί η τονικότητα του
 • ακούτε μεταλλικούς θορύβους ιδιαίτερα όταν παίζετε δυνατά
 • η φυσούνα κλείνει σχετικά εύκολα όταν την πιέσουμε χωρίς να πατάμε πλήκτρα

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις δείχνουν ότι κάποιες φωνές στο Ακορντεόν σας δεν λειτουργούν σωστά και θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα την επισκευή τους.

Για την αποκατάσταση των φωνών προχωρούμε στις παρακάτω εργασίες:

 • Άνοιγμα του Ακορντεόν και εντοπισμό των φωνών που έχουν πρόβλημα
 • Έλεγχος της θέσης της φωνής στη ξύλινη βάση-ηχείο και επανατοποθέτηση της αν έχει μετακινηθεί.
 • Απομάκρυνση των τυχόν οξειδώσεων που έχει το έλασμα και έλεγχο της γενικότερης κατάστασής του.
 • Καθαρισμός των φωνών.
 • Αντικατάσταση σπασμένης φωνής.
 • Αντικατάσταση της δερμάτινης λωρίδας εφόσον έχει αλλοιωθεί και δεν συμπεριφέρεται σωστά.

Η συνεχής ταλάντωση του ελάσματος, συνδυασμένη με τη σκόνη, την υγρασία του περιβάλλοντος και το χρόνο, δημιουργεί ιδιαίτερη καταπόνηση στο τμήμα αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό και ευαίσθητο.

Επιβάλλεται λοιπόν να καθαρίζεται περιοδικά το σημείο αυτό από ειδικευμένο τεχνικό, γιατί ρυπαίνεται και οξειδώνεται πολύ γρήγορα, ενώ το δέρμα από την απέναντι πλευρά, χάνει την ελαστικότητά του.

Κακή κατάσταση των ελασμάτων και των δερμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα:

 • Την αλλοίωση του ηχητικού αποτελέσματος (για τα ελάσματα)
 • Τη δημιουργία ενός χαρακτηριστικού ήχου στο παίξιμο (για τα δέρματα όταν φράζουν το άνοιγμα).

ΜΠΑΣΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Τα κυλινδρικά κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω μέρος του Ακορντεόν ονομάζονται μπάσα και αποτελούν τα εμφανή σημεία του επίσης σύνθετου μηχανισμού του αριστερού χεριού.
Ο αριθμός των μπάσων μπορεί να είναι 32, 40, 60, 80, 96 ή 120, ενώ υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα μπάσων (strandella, free bass), καθορίζοντας έτσι τον τύπο και τις δυνατότητες του κάθε Ακορντεόν.

Τα μπάσα παράγουν τις λεγόμενες συγχορδίες (accords) απ’ όπου προήλθε και η ονομασία του οργάνου “Αccordion”.

Το εσωτερικό του μηχανισμού του αριστερού χεριού είναι μία πολύπλοκη διάταξη με μεταλλικούς λεπτούς άξονες από αλουμίνιο, τα πιστόνια. Με την πίεση του μπάσου μεταφέρεται διαδοχικά η κίνηση στις θυρίδες των αντίστοιχων φωνών, όπου με τον αέρα που διοχετεύει η φυσούνα παράγεται ο ήχος.

Το Τεχνικό μας Τμήμα αναλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των παρακάτω προβλημάτων που παρουσιάζονται στον μηχανισμό των μπάσων όπως:

 • Κόλλημα των μπάσων με το πάτημα και αδυναμία επαναφοράς
 • Θόρυβοι στο παίξιμο που οφείλονται σε κάποιο στρίψιμο ή φθορά πιστονιού
 • Μετακίνηση ή στράβωμα των πιστονιών του μηχανισμού σε περίπτωση που το ακορντεόν κτυπηθεί η πέσει.
 • Σπάσιμο αξόνων από κακή χρήση
 • Δυσκολία στη κίνηση των πιστονιών από συσσωρευμένη σκόνη που εμποδίζει την ομαλή κίνηση τους
 • Επισκευή μπάσων φωνών
Μετάβαση στο περιεχόμενο